Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Godina Maca
06.01.2010. 12:00
Izvor: ITsvet
Godina Maca
Prema dostupnim prognozama u toku ove godine Mac će izaći iz ćoška i postati mainstream računar za pojedince i poslovne korisnike. Međutim, ovakve prognoze se mogu čuti na početku svake nove godine još od sredine osamdesetih godina. Postavlja se pitanje da li će ovaj put biti drugačije? Da li su to samo puste želje ljubitelja Mac računara? Možda se ovoga puta situacija izmeni budući da postoje znaci promene ali isto tako postoje i znaci koji ukazuju na to da su sva ova predviđanja, kao i ranijih godina, pogrešna. Ono što je sigurno jeste da postoji veliki broj korisnika koji imaju i pozitivno i negativno iskustvo sa kompanijom Apple i da se taj odnos neće izmeniti.