Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Web ubija engleski jezik
11.01.2010. 12:00
Izvor: itsvet
Web ubija engleski jezik
Velški lingvista David Crystal sa univerziteta u Bangor-u smatra da će loše spelovanje i gramatika uništiti engleski jezik. On tvrdi da sve veća upotreba slenga povezana za činjenicom da se sve više piše u skraćenicama kao i to da se gramatička pravila ne poštuju nužno dovesti do toga da će književni engleski jezik biti potpuno ruiniran u narednih nekoliko dekada. Crystal navodi da se po prvi put u dugoj istoriji engleskog jezika sa pojavom Web-a dešava da se štampani tekstovi koji se naširoko distribuiraju objavljuju bez da su bili editovani odnosno provereni čime se književnom engleskom jeziku nanosi velika šteta.