Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Poreska uprava pojačava kontrolu legalnosti softvera
22.01.2010. 12:00
Izvor: poslovnimagazin
Poreska uprava pojačava kontrolu legalnosti softvera
Poreska uprava u 2010. godini počinje pojačanu kontrolu legalnosti softvera. Do sada su poreski inspektori kontrolisali da li firme poseduju legalni softver u 15 odsto poseta, a u 2010. godini to će činiti u 50 odsto poseta. Poreska uprava je od januara do oktobra 2009. godine izvršila 2011 kontrola. U poslednje dve godine podnete su144 prijave za privredne prestupe.

U cilju povećanja efikasnosti borbe protiv piraterije, od 21. do 28. decembra 2009. godine održana je serija treninga za poreske inspektore u organizaciji Poreske uprave Republike Srbije, a pod pokroviteljstvom Američke privredne komore u Srbiji (AmCham). U četiri regionalna centra za obuku Poreske uprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu obuku je prošlo oko 400 inspektora službe terenske kontrole i Poreske policije. Tokom obuke su obrađene teme koje ukazuju na negativne uticaje upotrebe nelegalnog softvera na državu i društvo u celini, zatim knjigovodstveni tretman softverskih proizvoda kao i konkretna uputstva za prepoznavanje nelegalnog softvera različitih proizvođača. Tokom treninga su razmenjena konkretna iskustva u oblasti primene Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite autorskog i srodnog prava i izneti predlozi za unapređenje postojećih procedura za kontrolu poreskih obveznika i zakonske regulative. Pored predstavnika BSA (Business Software Alliance) obuke su predvodili predstavnici proizvođača softvera koji su na našem tržištu najviše pogođeni problemom softverske piraterije; to su svakako Microsoft kao proizvođač operativnih sistema i softverskih paketa za kancelarijsko poslovanje, kao i lideri u oblasti softvera za računarsku grafiku i projektovanje uz pomoć računara, Adobe i Autodesk.

Pomenute obuke su podržane od strane softverske grupe u okviru Odbora za zaštitu prava intelektualne svojine AmCham-a, a u cilju podrške državnim organima u efikasnoj primeni zakonske regulative u praksi sa direktnim uticajem na stvaranje pogodne klime za poslovanje i privlačenje stranih ulaganja.