Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Pristup Internetu je osnovno pravo
15.03.2010. 12:00
Izvor: Mondo
Pristup Internetu je osnovno pravo
Od otkrića Interneta prošlo je više od dve decenije (svetska globalna mreža osnovana je 13. marta 1989. godine), a većina ljudi u svetu smatra pristup Internetu osnovnim ljudskim pravom, rezultat je istraživanja koje je sproveo Bi-Bi-Si (BBC).
U istraživanju je učestvovalo više od 27.000 odraslih osoba iz 26 zemalja, a u većini njih korišćenje Interneta je našlo snažno uporište.
"Pravo na komunikaciju ne može biti ignorisano, a vlade zemalja bi trebalo Internet da kvalifikuju kao moćnu infrastrukturu i ulažu u njegov razvoj", ističe dr Hamadun Ture - generalni sekretar Internacionalne telekomunikacione unije (ITU).
Istraživanje je pokazalo da ispitanici u Kini, Rusiji i Velikoj Britaniji u ogromnoj meri podržavaju regulisanje prava na korišćenje Interneta, dok je većina stanovnika Južne Koreje i Nigerije protiv toga. I neka internacionalna tela, poput Ujedinjenih Nacija, zalažu se za zakonsko regulisanje univerzalnog pristupa Internetu.