Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Igre za treniranje mozga
26.04.2010. 12:00
Izvor: itsvet
Igre za treniranje mozga
Suprotno onome što marketinške kampanje tvrde i što ljudi žele da veruju, nova naučna studija sugeriše da igre za treniranje mozga čine da se mozak samo bolje koristi za igre za treniranje mozga. Studija koju su sprovela dva britanska naučnika je utvrdila da nisu pronađena nikakva kognitivna poboljšanja nakon šestonedeljnog programa treniranja mozga među učesnicima studije. Iako su unapređenja uočena u svakom od kognitivnih zadataka koji su trenirani, nisu pronađeni nikakvi efekti koji bi ukazali na poboljšanje izvršenja zadataka koji nisu uvežbavani, iako su ovi zadaci bliski onima koji su trenirani.