Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Uvid u sudske predmete preko Interneta
13.08.2010. 12:00
Izvor: mikro
Uvid u sudske predmete preko Interneta
POMOĆNIK MINISTRA PRAVDE U VLADI Republike Srbije, Dejan Pašić, izjavio je da će za dva meseca građanima biti omogućeno da preko Interneta imaju uvid u sve predmete koji se vode u sudovima u kojima je uveden program za automatsko vođenje predmeta (AVP).

Do sada je automatsko vođenje predmeta uvedeno u 48 osnovnih i viših sudova, a do kraja avgusta biće u još 12 osnovnih i viših sudova u Srbiji.

Posebno su značajni efekti primene ovog programa u sudovima gde su evidencije ugovora o prometu nekretnina, čime je stvorena veća pravna sigurnost za građane. Program će određivati sudije koje će suditi u sporovima, a građani će preko Interneta imati uvid u sve podatke o predmetima.

Program je uveden u sve privredne sudove i u njima funkcioniše dve do tri godine, a do 2012. godine planira se uvođenje programa AVP u 102 sudske jedinice u Srbiji.

Dejan Pašić je naglasio da će uvođenje programa AVP omogućiti efikasniji, jednostavniji, transparentniji i standardizovan rad zaposlenih u sudovima.