Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Matematička aplikacija dostupna milionima a razvijena u Beogradu
21.01.2011. 12:00
Izvor: Blic
Matematička aplikacija dostupna milionima a razvijena u Beogradu
BEOGRAD - Programski paket Microsoft Mathematics 4.0, koji je skoro u potpunosti razvijen u Microsoft Razvojnom centru u Beogradu, postao je dostupan za besplatno preuzimanje samo dan nakon predstavljanja na BETT samitu u Londonu.
Ovaj programski paket pomaže u rešavanju matematičkih problema, a namenjen je učenicima i studentima.
Nakon što je letos predstavljen Mathematics Add-In za Microsoft Word 2010 i OneNote 2010 razvijen od strane istog tima (u proteklih 5 meseci, ovaj dodatak postao je jedan od najčešće preuzimanih add-in proširenja za MS Office!), konačno je svetlost dana ugledala i standalone aplikacija, sa čitavim nizom mogućnosti - razvijana u Makedonskoj 30, u Beogradu.
Uz pomoć ove aplikacije na vrlo jednostavan način dolazi se do prilično kompleksnih rešenja iz različitih oblasti matematike (algebre, trigonometrije, integralnog računa...), ali se rešavaju i matematički problemi koji su u vezi sa drugim prirodnim naukama, poput fizike ili hemije.
Posebno je značajno što sistem predstavlja sve korake u pronalaženju rešenja, i na taj način olakšava razumevanje logike rešavanja problema učenicima i studentima.
Unos podataka u aplikaciju moguć je kako preko klasične tastature, tako i koristeći alat za prepoznavanje rukopisa i matematičkih formula, koji je takođe razvijen u Beogradu.