Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Vojska SAD blokirala sajtove zbog Japana
18.03.2011. 12:00
Izvor: B92
Vojska SAD blokirala sajtove zbog Japana
Američka vojska blokirala je pristup nizu popularnih komercijalnih sajtova kako bi rasteretila internet saobraćaj za pomoć Japanu, potvrdio je CNN-u PR američke strateške komande Rodni Elison.
Sajtovi među kojima su YouTube, ESPN, Amazon, eBay i MTV, odabrani su ne zbog svog sadržaja već zbog popularnosti među korisnicima vojnih računara.
Ova blokada je sprovedena kako bi se što više olakšao rad ljudima koji pomažu u saniranju katastrofalnih posledica prošonedeljnih zemljotresa i cunamija.
Zahtev za rasterećenjem internet saobraćaja podnela je Pacifička komanda SAD i sada je ukupno 13 sajtova blokirano u kompjuterskom sistemu Ministarstva odbrane.
Budući da nuklearna kriza u Japanu ne jenjava „ovo je odgovor na vreme ekstremne potrebe za prohodnim mrežama”, rekao je Elison, naglasivši da je reč o privremenoj meri.
„Blokada će biti privremene prirode i njen obim će varirati u zavisnosti od naše procene na terenu. Ovo činimo da bismo olakšali napore našim ljudima koji čine sve što mogu da pomognu Japancima i želimo da im damo što je moguće širi pristup netu”.

Spisak blokiranih sajtova:
Youtube.com
Googlevideo.com
Amazon.com
ESPN.go.com
eBay.com
Doubleclick.com
Eyewonder.com
Pandora.com
streamtheworld.com
Mtv.com
Ifilm.com
Myspace.com
Metacafe.com