Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Yahoo Direct Search zasada samo u Americi
28.03.2011. 12:00
Izvor: Mondo
Yahoo Direct Search zasada samo u Americi
Kompanija Yahoo je u američkoj verziji svog pretraživača, uvela novu funkciju Direct Search, a koja podrazumeva boks sa sugestijama koje se nude korisniku čim ukuca ključnu reč.
Sugestije, 10 Trading Topics, pojavljuju se na levoj strani, a strelica omogućava pristup linkovima na desnoj strani koje prate ponekad određene fotografije, planovi ili mape.
Na taj način korisnik direktno može da pristupi određenim informacijama (kao što je na primer meteorološka prognoza) bez potrebe pritiska na taster Search.