Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Korisnici IE imaju niži IQ?
01.08.2011. 12:00
Izvor: B92
Korisnici IE imaju niži IQ?
Kanadska kompanija AptiQuant sprovela je istraživanje koje je za cilj imalo povezivanje koeficijenta inteligencije ispitanih i browsera koji oni koriste. Rezultati do kojih su došli nisu pohvalni za one koji preferiraju Microsoftov Internet Explorer.
Više od 100 hiljada ljudi uradilo je onlajn IQ test čiji su rezultati kasnije povezani sa podacima o browseru iz kog su pristupali testu.
Rezultat do kojih je AptiQuant došao govore da korisnici Internet Explorera imaju koeficijent inteligencije niži od prosečnog, oni koji koriste Chrome, Firefox i Safari u proseku imaju IQ nešto iznad proseka, dok su najviši IQ imali oni koji koriste Operu i Camino.
Korisnici starijih verzija Internet Explorera, 6 i 7, imaju IQ nešto iznad 80, ali korisnici najnovije verzije nisu, opet u proseku, prešli granicu od 100, za razliku od korisnika svih drugih browsera.