Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Google Mariji Kiri u čast
07.11.2011. 12:00
Izvor: Mondo
Google Mariji Kiri u čast
Google je danas promenio logo u čast 114 godina od rođenja naučnice Marije Kiri, jedine žene koja je dva puta dobila Nobelovu nagradu.
Marija Sklodovska-Kiri rođena je 7. novembra 1867. godine u Varvaši, a umrla je 4. jula 1934. godina u Francuskoj. Veći deo života provela je u Francuskoj, a tamo je i započela naučnu karijeru, tokom koje se, sa suprugom Pjerom Kirijem, bavila istraživanjima na polju hemije i fizike.
Najznačajnija otkrića Marije i Pjera Kirija su dva hemijska elementa - polonijum koji je ime dobio po njenoj domovini Poljskoj, i radijum. Njihov rad bio je od presudnog značaja za razvijanje teorije radioaktivnosti i tehnike razdvajanja radioaktivnih izotopa.
Pod njenim nadzorom, vršena su, prva istraživanja o mogućnosti lečenja raka pomoću radioaktivnog zračenja, ali je ona sama umrla od leukemije koju je dobila radeći sa radioaktivnim materijalima.
Nobelovu nagradu dobila je dva puta: 1903. godine za fiziku, zajedno sa suprugom Pjerom Kirijem i saradnikom Anrijem Bekerelom za naučna dostignuća u ispitivanju radioaktivnosti, a drugi put 1911. godine iz hemije, za izdvajanje elementarnog radijuma.
Ona je do danas ostala jedina žena koja je dva puta dobila Nobelovu nagradu.
Marijina i Pjerova starija kćerka Irena Žolio-Kiri dobila je Nobelovu nagradu za hemiju 1935. za otkriće da aluminijum može biti radioktivan i da emituje neutrone kada se bombarduje alfa zracima.