Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Facebook testira Reply odgovore na komentare
12.11.2012. 14:00
Izvor: mondo.rs
Facebook testira Reply odgovore na komentare
Kako bi se komentari lakše pregledali i odvajali drušvena mreža Facebook testira nove opcije, poput Reply dugmeta ispod komentara.
U ovom trenutku kada odgovorite nekome na komentar na Facebooku, on se smešta ispod njega. Pri tome, da bi se znalo da odgovarate tačno određenoj osobi morate da koristite @Ime_osobe opciju, što usporava komunikaciju.
Sada, kako je predstavnica za medije Facebooka rekla Mashable portalu, ta društvena mreža testira ponašanje Reply dugmeta, koje se nalazi pored dugmeta Like, odmah ispod svakog komentara. Komntari uz novo Reply dugme smeštaju se odmah ispod komentara na koji se odgovara i uvlači se za par milimetara udesno.
Na ovaj način, čak i kada postoji veliki broj komentara jasno će moći da se odgovori upravo na onaj koji je privukao vašu pažnju, i to odmah ispod njega, ne remeteći red već postavljenih komentara. Na ovaj način biće omogućeno i lakše praćenje i organizacija komentara.