Slobodno vreme
Turistički vodič
Agencije bez turista
05.02.2010. 12:00
Izvor: AutoBrief
Agencije bez turista
Uprkos tome što je 31. januara istekao rok za preregistraciju turističkih agencija, a tridesetak turoperatora nije predalo zahtev za novu licencu, zatvaranja agencija, ipak, neće biti pre aprila!
Od 713 turističkih agencija, koliko aktivno radi u Srbiji, do poslednjeg dana isteka roka u "APR" (Agencija za Privredni Registar) je stiglo 684 zahteva za preregistraciju. Prema iskustvu zaposlenih u APR firme obično čekaju poslednji dan, pa će biti validni i zahtevi onih agencija koje su zahtev poslale poštom sa pečatom od 1. februara.
"Tačan broj agencija koje su dobile novu licencu znaće se, tek, 8. februara. Bez obzira što je možda pedesetak agencija dobilo licencu, svima koji su predali zahtev važi stara licenca. Čak i oni kojima dokumentacija nije dobra imaju rok da je dopune. Očekujemo da će sve agencije koje su do sada radile poslati zahtev i dobiti licencu, jer su uslovi isti kao i pre", objašnjavaju u Ministarstvu ekonomije
Ne znači i da će sve agencije koje su podnele zahtev dobiti licencu. Nekim turoperatorima je prošla godina bila loša, pa je moguće da dođe do spajanja firmi. Takođe, ova preregistracija ima novinu - rukovodilac firme ne može da bude čovek sa zabranom upravljanja. Ipak, iz dosadašnje prakse poznato je da su sve bivše gazde čije su agencije ojadile turiste preregistrovale firme na članove porodice. Sve agencije su uspele da dobiju polise pošto su im osiguravajuće kuće izašle u susret. Zanimljivo je da Pravilnik kojim se detaljno reguliše oblast dodeljivanja licenci još nije donet, a ne zna se ni kada će s obzirom da je završen tek pre dve nedelje. Sve agencije koje su podnele zahtev mogu da nastave da rade dok ne dobiju licencu. I oni koji su podneli manjkav zahtev (nepravilna dokumentacija) mogu da rade dok ne predaju ostatak dokumentacije. I oni koji nemaju nameru da predaju zahtev mogu da realizuju već prodate aranžmane, ali ne i da organizuju nova putovanja. Čitava pravna procedura (slanje zahteva, odbijanje, dodavanje dokumentacije, žalbe, rešenje o zatvaranju) do zatvaranja agencije traje 43 radna dana, jer inspektori smeju da uđu u agenciju tek kada dobiju konačno izvršno rešenje.