Slobodno vreme
Zdravlje
Akupunktura zaista oslobađa stresa
18.03.2013. 12:00
Izvor: b92
Akupunktura zaista oslobađa stresa
Akupunktura zaista može da nas oslobodi stresa, zaključak je najnovijeg istraživanja.
Novo istraživanje pratilo je biološke mehanizme koji su uključeni u sposobnost akupunkture da nas oslobodi stresa – nešto što nauka do sada nije uspevala da shvati u potpunosti.
Istraživači su otkrili da je nivo hormona stresa bio niži kod pacova koji su bili podvrgnuti elektronskoj akupunkturi, a rezultati su objavljeni u žurnalu Endokrinologije.
„Osobe koje se bave akupunkturom primetile su da ova drevna metoda može da smanji nivoe stresa kod njihovih pacijenata, ali do sada smo imali manjak bioloških dokaza o tome kako do opuštanja dolazi. Polako počinjemo da shvatamo šta se dešava sa telom na molekularnom nivou i to bi moglo da objasni efikasnost akupunkutre“, izjavio je vođa istraživanja dr Ladan Eškevari.
Eškevari i njegove kolege razvili su seriju testova sa elektronskom akupunkturom kako bi svi pacovi dobili jednaku dozu pritiska. Eškevari je „gađao“ deo ispod kolena sa iglom. Ovaj deo tela isti je i kod pacova i kod ljudi i smatra se da njegovom stimulacijom možemo smanjiti stres.
Tokom desetodnevnog testa, istraživači su podelili pacove u četiri grupe. Jedna grupa bila je kontrolna bez dodatnog stresa i akupunkture, jedna grupa izlagana je stresu bez akupunkture, jedna je bila izlagana stresu ali je bila podvrgnuta i „lažnoj“ akupunkturi dok je četvrta grupa bila pod stresom i pravilnom akupunkturom.
Naučnici su potom pratili nivoe horomona u hipotalamusu i određenim žlezdama pacova.
Otkriveno je da elektronska akupunktura blokira hronično povećanje hormona koji izazivaju stres.
Stres je povezivan sa brojnim bolestima srca pa čak i smanjenjem mozga i zato je važno baviti se dodatnim istraživanjem svih mera koje mogu dovesti do njegovog smanjenja.