Slobodno vreme
Zdravlje
Cimetom protiv Parkinsonove bolesti?
08.08.2014. 12:00
Izvor: Mondo
Cimetom protiv Parkinsonove bolesti?
Kod obolelih od Parkinsonove bolesti dolazi do smetnji u radu i smrti nervnih ćelija. Konzumacija cimeta mogla bi da pomogne u očuvanju tih ćelija, tvrde stručnjaci.
Istraživanje je otkrilo da se posle konzumiranja mlevenog cimeta, u krvi i mozgu miševa povećava nivo natrijum benzoata koji zaustavlja gubitak proteina Parkin i Đ-1, čiji se nivo u mozgu smanjuje kod obolelih, štiti neurone, uravnotežuje nivo neurotransmitera i poboljšava motorne funkcije.
Autori istraživanja zaključuju da bi cimet mogao biti jedan od najsigurnijih pristupa u zaustavljanju razvoja Parkinsonove bolesti, ali ta saznanja se prvo moraju ispitati u kliničkim studijama koje bi u kontrolisanim uslovima istražile uticaj mlevenog cimeta na pacijente koji pate od Parkinsonove bolesti.
Parkinsonova bolest je hroničan i progresivan poremećaj pokreta kod koga dolazi do smetnji u radu i smrti nervnih ćelija.
Inače, novo istraživanje na miševima je pokazalo da bi cimet mogao pomoći u očuvanju nervnih ćelija kod obolelih od te ozbiljne neurološke bolesti.